Daily Living Life

BAKIT!!!!!!!!! :-(

Bakit kailangang may mga taong ganito at ganyan? Iba’t-iba ang kapalaran, iba’t-iba ang katayuan.

Bakit ang batas ay hindi pantay pantay, may pinapanigan at merong hindi pinapakinggan?

Bakit maraming kurakot sa ating pamahalaan, ilan sa mga nanunungkulan ay kainamang gahaman, pinaghirapan ng mga mamamayan walang sawang pinapakinabangan?

Bakit maraming walang tahanan, nananatili sa lansangan, nanghihingi ng limos sa mga dumaraan, nagtitinda ng sampaguita at kung anu ano pa para mabuhay 🙁 ?

Bakit may mga taong sa kabila ng pagsisikap ay nananatili pa ring nasa ibaba, kumakayod at parang halos lalong nagdarahop?

Bakit sa eskwela may mga mahusay, matalino, talentado, merong paborito ng guro (wow kainis 🙂 )? 

Bakit sa trabaho—— wala lang…basta BAKIT???? 0_0  😛  ……..

I am not questioning HIM here…. I don’t have the right to do so… I am just expressing what I’ve noticed everywhere, kulang pa nga yan ah. In fact He’s been good to all of us, He’s been blessing us with so many things, like the life we are taking —- it’s a big big big blessing….. Thank you!!!! All I have para sa lahat is BAKIT?????? WHY????? And sa tao po ito……

till then…

~dhynnes~ 🙂